- ร้องเพลง "ถ้าฉันเป็นเขา - INDIGO" เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นเพลงอนิเมะเฉยเลย Covered by Yuru

ร้องเพลง "ถ้าฉันเป็นเขา - INDIGO" เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นเพลงอนิเมะเฉยเลย Covered by Yuru

Silakan Dipilih Judul Lagu Yang Sesuai Dengan ร้องเพลง "ถ้าฉันเป็นเขา - INDIGO" เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นเพลงอนิเมะเฉยเลย Covered by Yuru ....